98/07/01 - جذب راننده

شركت حمل و نقل  تي بي تي 

دفتر بندرعباس  تعدادي راننده پايه يك تريلر با تجربه مفيد نيازمند مي باشد از علاقمندان دعوت مي شود  جهت اطلاع از شرايط با شماره 

18و33446415-076 تماس حاصل فرمايند .


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان