94/08/10 - انعقاد قرارداد با شرکت صبا رود افشان

انعقاد قرارداد با شرکت صبا رود افشان 


به نقل از معاونت بازرگانی داخلی شرکت  در مهر ماه 94 قرارداد حمل و توزیع  محصولات آب معدنی شرکت صبارود افشان در شهر تهران و کرج  با شرکت تی بی تی منعقد گردید. که شروع اجرای قرارداد از تاریخ 14 آبان ماه میباشد.

روابط عمومی شرکت ترابری بین المللی تهران  (تی بی تی)


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان