94/08/11 - حمل تعداد 10 دستگاه ترانس

 حمل تعداد 10 دستگاه ترانس 


به نقل از واحد بازرگانی خارجی  با توافقات بعمل آمده و در راستای تحقق طرح هم افزایی ، واحد بازرگانی خارجی شرکت تی بی تی اقدام به حمل تعداد 10 دستگاه ترانس متعلق به شرکت فولاد کاوه جنوب از مبداء شهر شانگهای چین به مقصد بندر عباس در اواخر ماه جاری خواهد نمود .

روابط عمومی شرکت ترابری بین المللی تهران (تی بی تی)

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان