95/07/18 - حمل 1000بز مورسیایی از اسپانیا به قلعه گنج توسط شرکت تی بی تی

حمل 1000 راس بز شیری مورسیایی از اسپانیا به قلعه گنج توسط

شرکت تی بی تی

 یکی از مشاغل مردم منطقه محروم قلعه گنج دامداری است،  مردم این منطقه اقدام به پرورش بز می‌کنند، این  بزها پاکستانی بوده که در بهترین حالت ممکن روزانه تنها نیم‌لیتر شیر می‌دهند.  1000 بز شیری مولد از نژاد مورسیا اسپانیایی در راستای پروژه های بنیاد مستضعفان توسط شرکت تی بی تی از اسپانیا وارد کشور شد، این بزها روزانه 3.5 لیتر شیر می‌دهند و بازدهی بسیار سریع دارند.

 

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان