98/02/18 - خدمات قابل ارائه شركت تي بي تي

•حمل دریایی کلیه محمولات از کلیه بنادر عملیاتی دنیا به کلیه بنادر در ایران و بالعکس

•حمل زمینی کالا بصورت گروپاژ/ دربست توسط کامیونهای ایرانی/غیر ایرانی از کلیه مبادی دنیا به جمهوری اسلامی ایران و بالعکس
•حمل محمولات (خشک یا فاسد شدنی) از کلیه مبادی به کلیه مقاصد
•حمل هوایی محمولات از کلیه فرودگاههای دنیا به ایران و بالعکس
•حمل داخلی محمولات و ارائه سرویسهای حمل توسط کامیون هاي چادری ،یخچالدارو کفی
•ترانزیت و ترخیص کلیه محمولات وارداتی در گمرکات کشور
•توزيع و پخش كالا درون شهري

          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان