98/05/31 - مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شركت ترابري بين المللي تهران برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شركت ترابري بين المللي تهران  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت ترابري بين المللي تهران  روز دوشنبه مورخ 98/05/28 در جلسه اي كه به همين منظور در محل دفتر مرکزی شركت تي بي تي با حضور مديريت محترم عامل و اعضاء هيات مديره هلدينگ كاوه پارس شركت برگزار شد،جناب آقاي مهندس اتابك مديريت محترم عامل هلدينگ كاوه پارس جناب آقاي مهندس اكبري را به عنوان رياست جديد هيات مديره شركت تي بي تي منصوب نمودند، هچچنين  جناب آقاي مهندس سرگزي زاده را به عنوان به عنوان مدير عامل شركت تي بي تي معرفي و از جناب آقاي مهندس ظريف راد مديرعامل قبلي شركت تقدير و تشكر نمودند.


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان