97/06/20 - افتتاح نمازخانه شركت تي بي تي در محل ترمينال شركت

افتتاح نمازخانه جديد در ترمينال شركت تي بي تي

همزمان با فرارسيدن  ايام سوگواري سرور و سالارشهيدان 

حضرت امام حسين (ع)

ادامـه خبــر

97/03/16 - شهادت حضرت علی (ع

محراب کوفه امشب در موج خون نشسته

یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته

سجاده گشته رنگین از خون سرور دین

یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین

* آرشیو اخبار *
97/03/14
96/11/12
96/10/08
96/09/14
96/09/06
96/09/05
96/08/27
96/08/25
97/02/08
96/08/17
97/02/01
96/07/22
96/07/11
96/06/30
96/06/22
96/06/16
96/05/31
96/06/05
سال 94           
          وزارت راه و ترابری
          
          
          
کنترل ناوگان