96/07/22 - نهمین دوره گردهمایی دبیران و نمایندگان ستاد اقامه نماز بنیاد در مشهد مقدس

🌷🌷🌷🌷🌷

حضرت علی (ع)میفرمایند:خودت را به داشتن نیت خوب و مقصد زیبا عادت ده ، تا در خواسته هایت موفق شوی ......( عود نفسک حسن النیته و جمیل المقصد تدرک فی مباغیک النجاح )

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

با برگزاری نهمین دوره گردهمایی دبیران و نمایندگان  واحدهای ستاد اقامه نماز بنیاد در مشهد مقدس ،مدیریت و پرسنل شرکت ترابری بین المللی تهران که همواره در راستای هرچه با شکوه تر برگزار شدن  فریضه نماز تلاش نموده اند، به حول و قوه الهی توانستند در این گردهمایی  با کسب امتیاز کامل 100 از دبیران ستاد اقامه نماز بنیاد در زمره واحدهای عالی قرار گیرند.

 

 

 

 

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان