97/02/08 - ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان گرامی باد

 

ولادت حضرت علی اکبر«علیه السلام» و روز جوان مبارک باد

***

صلوات

برجلوه واجلال محّمد صلوات

برچهره وتمثال محّمد صلوات

دیدند چو رخسار علی اکبر را

گفتند که برآل محّمد صلوات

بوی محمّد

آئینۀ غرق نور ایزد آمد؟

یاجلوه ای از بهشت سرمد آمد

با دیدن اکبرش چنین گفت حسین

یکبار دگر بوی محمّد آمد

گُل خنده

در دست حسین چون که گوهر دادند

آئینه ای از روی پیمبر دادند

بشکفت گُل خنده به لبها ، که به او

ازگلشن جنّت علی اکبر دادند

ستاد اقامه نماز

شرکت ترابری بین المللی تهران


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان