99/06/04 - آگهی مزایده

آگهی مزایده ( 2 دستگاه کانتینر)

   شرکت  تی بی تی در نظر دارد 2 دستگاه یدک 40 فوت یخچالی سه محورمدل 81  را از طریق مزایده بفروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت و دریافت برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی  تا تاریخ 99/06/19 در ساعات اداری به آدرس تهران: کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501-021


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان