99/06/17 - مزایده اجاره یک باب انبار1400متری

مزایده اجاره یک باب انبار

   شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یک باب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در دو طبقه به مساحت تقریبی 1400 متر مربع به اضافه حدود یکهزار متر مربع از فضای جلوی انبار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/06/29 در ساعات اداری به آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس :44901501

 


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان