99/07/19 - مناقصه خرید 30 دستگاه ماک-نوبت دوم

مناقصه خرید 30 دستگاه ماک-نوبت دوم

شرکت تی بی  تی در نظر دارد تعداد 30 دستگاه کشنده ماک مدل 1975،سری R ترجیحا 20 دنده  ، از شرکت ها یا اشخاص معتبر خریداری نماید . متقاضیان می توانند شرایط فروش خود را حداکثر تا تاریخ 1399/08/03به  دبیرخانه شرکت به آدرس تهران سپهبد قرنی ساختمان 108 طبقه دوم تحویل نمایند .

شماره تماس2- 88901061


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان