1400/07/25 - اخذ پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل سراسری

اخذ پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل سراسری 

به گزارش روابط عمومی شرکت ترابری بین المللی تهران :ریاست هیات مدیره شرکت جناب آقای مهندس قدیمی در این خصوص اعلام نمودند که این شرکت بعد از تلاش مجدانه و بی وقفه کادر مدیریتی شرکت بخصوص مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس سرگزی زاده و فراهم نمودن کلیه شرایط لازم برای اخذ پروانه این شرکت سرانجام موفق شد تا پروانه فعالیت حمل و نقل سراسری را اخذ نماید 

 


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان