1401/01/31 - مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی

مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی 

      شرکت  ترابری بین المللی تهران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شعب تهران و شهرستان­ها را از تاریخ 01/01/1401 الی 29//12/1401 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت می شود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری 18/02/1401 جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران: میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی،  بعد از تقاطع طالقانی، جنب کوی سوسن، ساختمان 108، طبقه چهارم  مراجعه فرمایند.

 

          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان