1401/04/20 - اخبار حمل و نقل : ترانزیت از ایران 43 درصد رشد کرد

ترانزیت از ایران 43 درصد رشد کرد

 

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به تغییر نظام لجستیک و افزایش چشمگیر قیمت ها، ترانزیت کالا و استفاده از کریدور ها و مسیر های زمینی به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و و پیش بینی می شود این وضعیت ادامه پیدا کند.

آقای هدایتی گفت: یکی از برنامه های سازمان راهداری حضور در مجامع و مناسبات بین المللی است که در این صورت امکانات لجستیکی و توانمندی و زیرساختی بخش حمل و نقل کشور را معرفی کنیم و و با اتصالی که از شبکه جاده ای به بنادر و مرز ها در کشور وجود دارد معرفی این ها قطعا میتواند برای ایران در حوزه بین الملل بازاریابی وارداتی به همراه داشته باشد.

به گفته اقای هدایتی با تشکل های صنفی در حوزه داخلی وضع بخش های حمل و نقل و اتاق های بازرگانی را مستمرا رصد می کنیم و از مشکلات جویا می شویم و در صورت لزوم برای حل مشکلات تصمیم گیری می شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنین با بیان اینکه برای تحقق هدف 20 میلیون تن ترانزیت باید شرایط تسهیل عبور از مرز ها را ایجاد کنیم، گفت: توجه در حوزه راه های متصل به پایانه های مرزی و شبکه راه آهن؛ برنامه سرمایه گذاری توسعه و ارتقا شبکه راه های مرتبط با پایانه های مرزی و توسعه های پایانه های مرزی جدیدی را در دست کار داریم و در ماه آینده پایانه مرزی رازی هم افتتاح خواهد شد که این پایانه مرزی مرز مشترک ایران و ترکیه خواهد بود.


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان