1401/08/22 - ورود 5دستگاه کشنده پیلسان به همراه یدک به ناوگان شرکت

به نقل از روابط عمومی شرکت ترابری بین المللی تهران ، در تاریخ 1401/08/22پس از خرید و تحویل دو دستگاه آمیکو ،تعداد 5 دستگاه کشنده پیلسان به همراه یدک کفی به ناوگان شرکت افزوده شد. به همین منظور کلیه کارکنان شرکت  از زحمات و تلاشهای بی وقفه مدیریت محترم عامل و هیات مدیره محترم  در راستای رشد و پیشرفت روزافزون شرکت قدردانی نمودند .لازم به ذکر است که این 5 دستگاه تحویلی از تعداد 10 دستگاه خریداری شده در این مرحله می باشد که با تکمیل و تحویل 10 دستگاه کشنده و یدک  که گامی روبه جلو در راستای تکمیل و تجهیز ناوگان شرکت میباشد  که در سالیان اخیر و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود  بی سابقه بوده است .امید است با بهره مندی  از الطاف پروردگار متعال و درایت هیات مدیره محترم و تلاش کارکنان  شرکت بیش از پیش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف شرکت گام برداریم 


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان