1402/03/28 - مزایده نوبت دوم

مزایده  نوبت دوم 

   شرکت  تی بی تی در نظر دارد 2 دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو مئل 1401 و دو دستگاه کامیونت جی ام سی 5 تن  را از طریق مزایده بفروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت و دریافت برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی  تا تاریخ 1402/04/10در ساعات اداری به آدرس تهران: کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .جلسه مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1402/04/12 در مجل دفتر این شرکت واقع در خیابان سپهبد قربی پلاک 108 برگزار می گردد.


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان