1402/09/11 - سرپرست شرکت ترابری بین المللی تهران منصوب شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت تی بی تی :

آقای دکتر رضا ایلاتی مدیرعامل هلدینگ پایا ترابر سینا  با صدور حکمی، آقای مهندس امیر فراهانی را به عنوان سرپرست شرکت ترابری بین المللی تهران  منصوب کرد.

متن حکم آقای دکتر ایلاتی  به شرح زیر است:

 «برادر گرامی جناب آقای امیر فراهانی 

سلام علیکم

بدینوسیله با عنایت به سوابق علمی و شایستگی های فردی ، تخصصی و حرفه ای ، جنابعالی را به عنوان  «سرپرست شرکت ترابری بین المللی تهران» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اتکا به شایستگی و تجارب ارزشمند خود و با بهره گیری از خرد جمعی در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید .

رضا ایلاتی 

 


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان