1400/02/02 - ماه مبارک رمضان

ضیافت معنوی

ماه رمضان آمد

حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنیم .

امام محمد باقر  ( علیها السلام می فرمایند ):

نگوئید این است رمضان و نگوئید رمضان رفت و یا آمد ، زیرا رمضان نامی از اسماء الله است که نمی رود و نمی آید که شی ء زائل و نابود شدنی می رود و می آید ، بلکه بگوئید  ماه رمضان پس ماه را اضافه کنید در تلفظ به اسم ، که اسم اسم الله می باشد ، و ماه رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده است .

********

با حلول ماه مبارک رمضان یک ضیافت معنوی بزرگ آغاز شد ضیافتی که از کم خوردن و کم آشامیدن آغاز و به یک تحول عمیق روحی و اخلاقی منتهی می گردد ، کسانی که در این ضیافت حاضر می شوند به خوبی می دانند که میزبان مهمان نواز ، کریم و بزرگواری دارند . میزبانی که با آغوش باز آنها را می پذیرد و راه توبه و بازگشت به مسیر درست را به مهمانان خود نشان می دهد . ماه رمضان یک فرصت استثنایی برای آشتی با خود و خداوند است در روزهای مبارک و معطر این ماه عزیز می توان کلاه خود را قاضی کرد و قبل از هر چیز از نفس خود حساب پس کشید ، در ماه رمضان صفاتی چون دروغگویی ، غیبت ، تهمت ، تکبر و ... باید از خانه قلبمان بیرون بروند و جای آنها را صفات حسنه راستگویی ، نیکوکاری ، خوشرویی و ... بگیرند ، در روایات مختلف خوانده ایم که خداوند متعال ،  حق خود را با لطف و بخشش که دارد ، می بخشد، اما از حق الناس نمی گذرد ، بنابر این از ماه رمضان پلی بسازیم برای رضایت گرفتن از کسانی که حقشان را ضایع کرده ایم ، ماه رمضان فقط ماه پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست بلکه ماه تغییر و تحول روحی و اخلاقی است ، در واقع نخوردن و نیاشامیدن مقدمه و زمینه ای است برای آن تحول بزرگ ، کسی که سر سفره خداوند می نشیند بایده همه آداب را رعایت کند تا انشاالله مورد لطف بی کرانه پروردگار قرار گیرد ، در این ضیافت الهی خوشا به حال کسانی که با روزه چشم و گوش و زبان و اندیشه شناختشان از خود موجب شناخت خالق یکتا می شود ، خوشا به حال عزیزانی که رمضان امسالشان با سال قبل و سال های قبل تر متفاوت است ، امید است که ماه رمضان پربارتری نسبت به گذشته را پشت سر بگذاریم .

 

طاعاتتان قبول و التماس دعای فراوان

دبیر اقامه نماز شرکت تی بی تی

علی دادی


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان