1400/02/10 - شب قدر

لطف تو یارب! ازل است و ابد 

این منم و این گنه بی‌عدد
روی سیه، بار خطا، فعل بد    
نمی‌زنی به سینه‌ام دست رد    یا واحد یا احد یا صمد
تشنـه لبم آب حیاتم بده    
 غرق گنـاهم حسناتم بده
از کرم خویش نجاتم بده    
 اگرچه باشدگنهم بی‌عدد   یا واحد یا احد یا صمد

1400/02/02 - ماه مبارک رمضان

ضیافت معنوی

ماه رمضان آمد

حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنیم .

امام محمد باقر  ( علیها السلام می فرمایند ):

نگوئید این است رمضان و نگوئید رمضان رفت و یا آمد ، زیرا رمضان نامی از اسماء الله است که نمی رود و نمی آید که شی ء زائل و نابود شدنی می رود و می آید ، بلکه بگوئید  ماه رمضان پس ماه را اضافه کنید در تلفظ به اسم ،

* آرشیو اخبار *
1400/02/01
99/01/08
99/12/27
99/12/20
99/11/12
99/10/20
99/06/01
99/04/12
98/11/26
98/10/11
98/08/04
98/07/25
98/05/19
98/04/08
98/03/15
98/03/14
98/03/05
97/07/21
سال 94           شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان